Etyka korporacyjna

Niniejszy Kodeks Etyki i Postępowania jest wytyczną naszej osobowości, powinności i nieustannej odpowiedzialności wobec kultury wartości naszej firmy.

Państwa

Za pośrednictwem tych kanałów kontaktowych można zgłaszać naruszenia Kodeksu etyki i postępowania, zasad i procedur korporacyjnych w bezpieczny, anonimowy lub poufny sposób.