03/08/2023

Certyfikacja Systemu Kontroli i Bezpieczeństwa

Program stworzony w celu promowania bezpiecznego handlu międzynarodowego, a tym samym przeciwdziałania przemytowi, nielegalnemu handlowi narkotykami i terroryzmowi.