02/17/2018

Certyfikaty

Podwójna certyfikacja dla OBEN Peru

Certyfikacja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

OBEN Peru, spółka zależna Oben Holding Group, uzyskała podwójną certyfikację Upoważnionego Operatora Gospodarczego (OEA) w procesach Importu i Eksportu, przyznaną przez Krajowy Urząd Nadzoru Administracji Podatkowej (SUNAT). Certyfikat AEO uzyskujemy poprzez spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa handlu zagranicznego, a także wymagań celnych i prawnych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Do tej pory w całym kraju działa łącznie 67 certyfikowanych operatorów, ale tylko dziewięciu ma podwójną certyfikację.

Ta podwójna certyfikacja OEA niesie ze sobą następujące korzyści:

  • Gwarancja bezpieczeństwa w naszych operacjach handlu zagranicznego.
  • Priorytetyzacja w procedurach celnych.
  • Korzyści z organami celnymi innych krajów, poprzez podpisane umowy o wzajemnym uznawaniu.
  • Międzynarodowe uznanie w naszych stosunkach handlowych z innymi krajami wchodzącymi w skład OAS.

Oben Holding Group dziękuje za zaangażowanie Komitetu OEA i wszystkim współpracownikom, dzięki którym ta certyfikacja była możliwa, co pozwoli nam przenieść uzyskane korzyści na naszych klientów w celu wzmocnienia naszych usług i terminów dostaw.

Inne wiadomości, które mogą Cię zainteresować