09/12/2016

Certyfikaty

Oben Peru otrzymuje Specjalne Wyróżnienie od Jury na ABE Award 2016

Oben Holding Group jest dumne z otrzymania „Specjalnego Wyróżnienia Jury” za udział w kategorii „Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy” w konkursie ABE Award for Labour Social Responsibility 2016. Wyróżnienie to, uznawane za najważniejsze w zarządzania zasobami ludzkimi w kraju, nagradza najwybitniejsze projekty w zakresie dobrych praktyk pracy, uwzględniając szacunek dla pracowników, innowacyjność, wpływ i zasięg wewnętrzny oraz możliwość powielenia w innych firmach.

Osiągnięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu i wspólnemu wysiłkowi pracowników, których zaangażowanie na rzecz firmy zachęca do przyjmowania dobrych praktyk BHP.

Oben Holding Group uznaje znaczenie przyjęcia środków społecznej odpowiedzialności pracowników, które przekładają się na uznanie i szacunek dla pracowników. Będziemy nadal promować tego typu inicjatywy, które pozwalają nam utrzymać zdrowe, bezpieczne i zorientowane na doskonałość środowisko pracy.

Inne wiadomości, które mogą Cię zainteresować